SUAS - stavební s.r.o.

SUAS stavební: od chalupy až po průmyslové objekty

Společnost vznikla dne 11.ledna 1995 pod názvem PSV Svatava, společnost s ručením omezeným se sídlem Železniční 198, Svatava. V září roku 2005 byla původní společenská smlouva zrušena a uzavřena nová s jediným společníkem, kterým je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.