SUAS - stavební s.r.o.

  1. Jsme firmou plně řízenou zákazníkem - z toho vyplývá naše 100% respektování jeho požadavků při dodržení všech legislativních požadavků a zásad bezpečnosti práce.
  2. Stanovení jednoznačných postupů a pokynů společně s jasně definovanými pravomocemi  a odpovědností je základem našeho systému řízení.
  3. Otevřená komunikace se zákazníkem a všemi zainteresovanými stranami je pro nás cestou rozvoje vzájemné spolupráce a dalšího zlepšování.
  4. Používání materiálů šetrných k životnímu prostředí a moderních technologických postupů je předpokladem k tomu, abychom v rámci svých procesů neohrožovali environmentální prostředí ani bezpečnost osob.
  5. Průběžná modernizace technologií, výpočetní a komunikační techniky  i pracovních postupů, vhodná organizace práce a vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců firmy  jsou bezpodmínečnou podmínkou pro naše úspěšné působení v konkurenčním prostředí i pro trvalé zlepšování naší práce.
  6. Za samozřejmou součást naší práce považujeme neustálé zvyšování odborné úrovně našich zaměstnanců, rozvoj jejich schopností a vědomí náležitosti k úspěšné a spolehlivé firmě.
  7. V náročném konkurenčním prostředí můžeme obstát pouze tehdy, budeme-li se trvale zlepšovat  ve všech oblastech našich činností.

Vřesová 2.1.2009
Miroslav Oršula - jednatel