SUAS - stavební s.r.o.

Společnost v roce 2015 absolvovala recertifikační audity dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2007

1. Etický kodex zaměstnance společnosti SUAS s.r.o.
2. Politika kvality, environmentálního mangementu a mangementu bezpečnosti práce